TEOLOGICZNE FUNDAMENTY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO W MYŚLI JOHNA MILBANKA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(11)

Słowa kluczowe:

paideia, chrześcijaństwo, edukacja obywatelska, teologia polityczna, sekularyzm

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawy myśli Johna Milbanka w odniesieniu do kwestii sformułowania nowej wizji edukacji i kształtowania obywateli do życia w państwie. W ramach tekstu omówione zostały teoretyczne fundamenty refleksji Milbanka oparte na krytyce nowoczesnych prądów intelektualnych oraz dowartościowaniu teologii jako refleksji o charakterze społecznym. Na tej podstawie skonceptualizowane zostały podstawy wizji chrześcijańskiej paidei w rozumieniu głównego przedstawiciela nurtu Radykalnej Ortodoksji.

Bibliografia

Alpers, Christiane. 2017. The Realization of Harmony in a Broken World: Reconsidering the Role of Ethics in Milbank’s Ontology of Peace. Political Theology, 1-17. DOI: 10.1080/1462317X.2017.1312142.

Cunningham, Connor. 2002. Genealogy of Nihilism. Philosophies of nothing and the difference of theology. London and New York: Routledge.

Czarnecki, Michał J. 2021. Eric Voegelin – sojusznik Milbanka? Dostęp: 7.07.2021. https://teologiapolityczna.pl/michal-j-czarnecki-eric-voegelin-sojusznik-milbanka.

Kopiec, Piotr. 2020. Teologicznie o krytyce kapitalizmu: ujęcie Johna Milbanka i ruchu Radykalnej Ortodoksji. Teologia i człowiek, 52, 4, 50-72. DOI: 10.12775/TiCz.2020.050.

Milbank, John. 2013. Beyond Secular Order. The Representation of Being and the Representation of People. Chichester: Wiley Blackwell.

Milbank, John. 2020. Przekroczyć rozum sekularny. Teologia i teoria społeczna, tłum. Michał Filipczuk. Warszawa: Teologia Polityczna.

Milbank, John. 2009. The Future of Love. Essays in Political Theology. Eugene: Cascade Books (e-book).

Milbank, John. 2015. The Politics of the Soul. Revsita de Filosofía Open Insight, VI, 9, 91-108.

Milbank, John i Adrian Pabst. 2016. The Politics of Virtue. Post-Liberalism and the Human Future. London and New York: Rowman & Littlefield.

Milbank, John, Ward, Graham i Catherine Pickstock. 1999. Introduction. Suspending the material: the turn of radical orthodoxy. W: Radical Orthodoxy. A new theology, red. John Milbank, Graham Ward, Catherine Pickstock, 1-20. London: Routledge.

Pabst, Adrian. 2019. The Demons of Liberal Democracy. Cambridge: Polity Press (e-book).

Pickstock, Catherine. 2020. Aspects of Truth. A New Religious Metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press.

Popiołek, Piotr. 2021. Społeczeństwo agonistyczne i pragnienie pokoju. Dostęp: 7.07.2021. https://teologiapolityczna.pl/piotr-popiolek-spoleczenstwo-agonistyczne-i-pragnienie-pokoju-1.

Skinner, Quentin. 1985. Introduction: the return of Grand Theory. W: The Return of Grand Theory in the Human Sciences, red. Quentin Skinner, 1-21. Cambridge: Cambridge University Press.

Woźniak, Robert J. 2021. Radykalna Ortodoksja. Próba definicji. Dostęp: 7.07.2021. https://teologiapolityczna.pl/ks-robert-j-wozniak-radykalna-ortodoksja-proba-definicji-1.

Zatwardnicki, Sławomir. 2019. Objawienie w ujęciu Radykalnej Ortodoksji. Teologia w Polsce, 13, 2, 237-260. DOI: 10.31743/twp.2019.13.2.14.

Ward, Graham. 2005. Christ and Culture. Oxford: Blackwell Publishing.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles