MUSICON I JEGO ZASTOSOWANIE W TERAPII PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(2)

Słowa kluczowe:

edukacja, terapia, wspomaganie, specjalne potrzeby edukacyjne

Abstrakt

          Edukacja, a zwłaszcza wspomaganie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, ciągle stanowi przestrzeń poszukiwań skutecznych metod pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej. Celem artykułu jest prezentacja innowacyjnego zestawu edukacyjnego Musicon w wersji modyfikowanej dla potrzeb terapii pedagogicznej i logopedycznej. Musicon, pierwotnie opracowany do edukacji muzycznej, okazał się doskonałym narzędziem do zajęć terapeutycznych nakierowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, służy usprawnianiu ich rozwoju i doskonaleniu umiejętności oraz kompetencji społecznych. Wersja zmodyfikowana uwzględnia propozycje nauczycieli - terapeutów, logopedów, co skutkuje wielością i różnorodnością ćwiczeń korekcyjnych, kompensacyjnych w holistycznym podejściu do ucznia i jego potrzeb rozwojowych. Treści niniejszego artykułu obejmują wyjaśnienie i rozumienie terapii w edukacji, znaczenie muzyki w działaniach terapeutycznych, opis zestawu Musicon z rekomendacją dla praktyki edukacyjnej.     

Bibliografia

Bogdanowicz M. O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu –odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lubin 1994

Bogdanowicz K. Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją Harmonia, Gdańsk 2011

Budkowska M . Muzyka w terapii logopedycznej dzieci, w: Głos-Język-Komunikacja, red. A. Myszka tom V, W obliczu emocji, Rzeszów 2018, s.116-128.

Czajkowska I, Herda K.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP Warszawa 1989, 1996

Jakoniuk-Diallo A. Miejsce muzykoterapii w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w: Studia Edukacyjne nr 50/2018, s. 45-55

Jastrząb J.. Toruńska Szkoła Terapeutyczna, Toruń, 1997.

Kaja B. Zarys terapii dziecka , Bydgoszcz 1998

Palak Z, Wójcik M. red. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Lublin, 2016

Pańczyk J. Forum Pedagogów Specjalnych XXU wieku , T.III , Łódź 2

Skałbania B, Lewandowska-Kidoń T.. Terapia pedagogiczna w zarysie Warszawa 2015

Toczydłowska T. Arteterapia czyli terapia przez różne dziedziny sztuki, w: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, re. A. Balejko, M. Zińczuk, Białystok 2006, s. 207-213.

Szatan E., : Rozważania o kompetencjach muzycznych nauczycieli-terapeutów w terapii muzyką, [w:] Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie trzy drogi, jeden cel, pod red. D. Baczały i J.J. Błeszyńskiego, Toruń 2014, s. 61–66.

https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,wynalazek-slaskiej-firmy-odkrywa-muzyczne-talenty-dzieci,wia5-4-1192.htm. Dostęp 08.10.21

https:///www.musiconclub.com/pl/terapia /dostęp 24.10.21

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles