ŚWIAT ZA 10 LAT. PREFERENCJE MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(9)

Słowa kluczowe:

edukacja, społeczeństwo, przyszłość, szansa, zagrożenie

Abstrakt

Przyszłość jawi się w dostępnych narracjach jako kraina nieznana, nieprzewidywalna, niebezpieczna. Artykuł prezentuje wyniki badania jakościowego, zrealizowanego przy wykorzystaniu esejów autorstwa 124 studentek i studentów jednej z warszawskich publicznych uczelni wyższych, na przełomie roku 2020 i 2021. W swoich pisemnych wypowiedziach osoby studiujące pedagogikę odpowiadały na tytułowe pytanie: „Jak chciałabyś/chciałbyś, aby wyglądał świat w 2030 roku”. Zgromadzone wyniki pozwoliły na wyróżnienie głównych obszarów życia społecznego, odnośnie do których młodzież akademicka formułuje oczekiwania i marzenia na przyszłość. Do najważniejszych kwestii zaliczono: społeczeństwo, środowisko, geopolitykę, ekonomię, technologię, prawo i zdrowie. W artykule wskazano również na dominujący obecnie sposób myślenia o przyszłości, nazwany „powrotem do normalności”.

Bibliografia

Bauman, Zygmunt. 2018. Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, tłum. Karolina Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bell, Wendell. 1997. Foundations of futures studies. New Brunswick: Transaction.

Brown, Mary H. 1984. Young people and the future. Educational Review, 36 (3), 303-315. DOI: 10.1080/0013191840360308

Danziger, Kurt. 1963. The Psychological Future of an Oppressed Group. Social Forces, 42(1), 31-40. DOI: 10.2307/2574942

Gillespie, James M. i Gordon W. Allport. 1955. Youth’s outlook on the future. Garden City, Nowy Jork: Doubleday & Company.

Hicks, David i Catie Holden. 1995. Visions of the future. Why we need to teach for tomorrow. Londyn: Trentham Books Limited.

Hicks, Stephen Ronald Craig. 2004. Explaining postmodernism: Skepticism and socialism from Rousseau to Foucault, Ockham’s Razor Publishing.

Leppert, Roman. 1995. Pedagogika – poszukiwanie pewności. Studenckie wyobrażenia o pedagogice jako dyscyplinie naukowej i kierunku studiów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowel, Lorelli S. et al. 2017. Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1–13. DOI: 10.1177/1609406917733847

Ornauer, Helmut et al. 1976. Images of the world in the year 2000: a comparative ten nation study. Atlantic Highlands: Humanities Press.

Pauluk, Dorota. 2016. Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty: doświadczenia studentów pedagogiki. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przyborowska, Beata. 1995. Zmiany świadomości edukacyjnej studentów rozpoczynających studia pedagogiczne. W: Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania, red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, 293-301. Bydgoszcz: Wyd. WSP.

Siciński, Andrzej. 1975. Młodzi o roku 2000. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-07-26

Numer

Dział

Articles