NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ W ŚWIETLE BADAŃ – NOWE WYZWANIA DLA PRAKTYKI SZKOLNEJ

Autor

  • Ilona Żeber-Dzikowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Alicja Walosik Faculty of Exact and Natural Sciences, KEN Pedagogical University in Krakow, https://orcid.org/0000-0002-5772-7978
  • Kinga Wierzbicka Małopolskie Teacher Training Center, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(2)

Słowa kluczowe:

edukacja zdalna, metody, formy, techniki, narzędzia pracy zdalnej

Abstrakt

Abstrakt

Aktualna sytuacja w Polsce zobligowała nauczycieli do sięgnięcia po narzędzia do pracy zdalnej. Takie rozwiązania postawiły przed nauczycielami i uczniami nowe zadania i wyzwania, którym należało sprostać. Taki sposób edukacji niesie za sobą wiele korzyści, gdyż pozwala nauczycielom i uczniom zachować płynność pracy, jest też bodźcem szczególnie dla tych, którzy na co dzień nie korzystają z edukacyjnych aplikacji, platform czy narzędzi online do kształtowania nowych umiejętności i kompetencji.

Nauka online wymaga zupełnie innej metodyki, planowania pracy oraz innych typów zadań i aktywności. Nauczyciel powinien przyjąć rolę tutora i mentora, który w odpowiedni sposób umie zmotywować i zainspirować uczniów do samodzielnego zaangażowania i pogłębiania wiedzy, co zapewni skuteczną naukę zdalną.

Jednak okres edukacji zdalnej trwający już od prawie roku pokazał, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona. Technologiczne wyposażenie szkół, dostępność sprzętu oraz sieci Internet w domach uczniów, poziom kompetencji cyfrowych i informacyjnych nauczycieli i uczniów, dostępność cyfrowych materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim szereg kwestii społecznych, sprawiły, iż edukacja zdalna stała się bardzo dużym wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów.

Celem badań przeprowadzonych w okresie od stycznia do marca 2021 roku wśród 50 nauczycieli biologii województwa małopolskiego była diagnoza funkcjonowania kształcenia zdalnego w szkole, w nowej rzeczywistości szkolnej oraz wyzwań, które zostały postawione przed szkołami, nauczycielami, rodzicami, a przede wszystkim uczniami.

Wyniki badań ukazały szereg problemów natury logistycznej i sprzętowej, problemów związanych z poziomem przygotowania nauczycieli do prawidłowego przebiegu edukacji zdalnej w szkole, dostosowaniem metod i technik nauczania i uczenia się, monitorowaniem i weryfikowaniem postępów ucznia, a także budowaniem wzajemnych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem.

Bibliografia

Barabasz G. 2016. Nauczanie i uczenie się w sieci. Kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 179.

Barley, Z., Lauer, P. A., Arens, S. A., Apthorp, H. S., Englert, K. S., Snow, D. i Akiba, M. 2002. Helping at-risk students meet standards: A synthesis of evidence-based classroom practices. Den-ver, CO: Mid-continent Research for Education and Learning

Bilicki T. 2020. Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii Covid – 19, Pyżalski J. ed. Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Wyd. EduAkcja, Warszawa

Cieśla P. 2020. Kształtowanie wybranych kompetencji kluczowych w ramach edukacji chemicznej a multimedia. Walosik A. and Żeber – Dzikowska I. ed. Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki. Wyd. Naukowe UP, Kraków

Hattie J. 2015. Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Biblioteka Szkoły Uczącej się. CEE, Warszawa

Kaczmarzyk M. 2020. Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej. Pyżalski J. ed. Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Wyd. EduAkcja, Warszawa

Mayor F. 2001. Przyszłość świata. UNESCO 1999. Red. nauk. przekładu W. Rabczuk. Warszawa, s. 378.

Mize, C. D., Gibbons, A. 2000. More than inventory: Effective integration of instructional technology to support student learning in K-12 schools, (ERIC Document Reproduction Service No. ED 444 563)

Ostrowska M., Sterna D. 2015. Technologie informacyjno – komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki. Wyd. CEO, Warszawa

Page M. S. 2002. Technology-enriched classrooms: Effects on students of low socioeconomic status. Journal of Research on Technology in Education, 34(4), 389–409.

Penkowska G. ed. 2014. Społeczne konteksty edukacji medialnej. Wyd. Naukowe Katedra

Pitler H., Hubbell E.R., Kuhn M. 2015. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Wyd. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

Polya G. 1975. Odkrycie matematyczne. O rozumieniu, uczeniu się i nauczaniu rozwiązywania zadań. Wydawnictwo Matematyczno – Techniczne, Warszawa

Pyżalski J. 2020. Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli. Pyżalski J. ed. Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja, Warszawa

Schacter, J., Fagnano, C. 1999. Does computer technology improve student learning and achievement? How, when, and under what conditions?, Journal of Educational Computing Research, 20(4), 329–343.

Skurzyński K. 1996. Niektóre metody rozwijania matematycznej aktywności uczniów, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin s. 12

Waxman, H. C., Connell, M. L., Gray, J., A. 2002. Quantitative synthesis of recent research on the effects of teaching and learning with technology on student outcomes, Naperville, IL: North Central Regional Educational Laboratory

Witkowski J. 2020. Organizacja zdalnego nauczania, Pyżalski J. ed. Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja, Warszawa

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, 2019, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Online Resources

[www1] Prezi, https://prezi.com/ (access: 27.05.2021)

[www2] Infografiki, https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/infografiki/ (access: 26.01.2020)

[www3] Witryny Google, https://sites.google.com/new (access: 26.05.2021)

[www4] WebQuest Generator, http://ii.uwb.edu.pl/generator/ (access: 26.05.2021)

[www5] Komisja Europejska | Unia Europejska (europa.eu) (access: 27.05.202

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-07-26

Numer

Dział

Articles