STYLE NAUCZANIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(7)

Słowa kluczowe:

styl nauczania, proces kształcenia, nauczyciel, uczeń, praca dydaktyczno-wychowawcza, sfera społeczno-emocjonalna, klasa szkolna, interakcja nauczyciel-uczeń

Abstrakt

Celem publikowanego tekstu jest ukazanie współcześnie wykorzystywanych stylów nauczania na lekcjach przez nauczycieli. W artykule przedstawiono definicje terminu style nauczania w ujęciu ogólnym i naukowym. Zaprezentowano typologie stylów nauczania, przybliżono kryteria uwzględniane przy podziale stylów nauczania, a także szczegółowo wyjaśniono każdy z wyodrębnionych stylów nauczania. Omówiono ponadto uwarunkowania decydujące o wyborze stosowanego przez nauczyciela na lekcji stylu nauczania.

Bibliografia

Bałachowicz, Józefa. 2009. Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Barnes, Douglas. 1987. Learning Styles in TVEI: Report no. 3, Leeds za: Cohen, Louis i Lawrence Manion, Keith Morrison. 1999. Wprowadzenie do nauczania, tłum. Małgorzata Wyrzykowska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Barnes, Douglas. 1988. Nauczyciele i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, tłum. Józef Radzicki. Warszawa: WSiP.

Bennet, Neville S. 1976. Teaching Styles and Pupil Progress. London: Open Books.

Fenstermacher Gary D. i Jonas F. Soltis. 1998. Style nauczania, tłum. Krzysztof Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Flanders, Ned A. 1970. Analyzing classroom behavior. New York: Addison-Wesley.

Gołębniak, Bogusława D. 2011. Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 158-205. T.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, Krzysztof. 2012. Nauczyciel. W: Sztuka nauczania. Szkoła. Podręcznik akademicki, red. Krzysztof Konarzewski, 160-190. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mieszalski, Stefan. 1997. O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Mieszalski, Stefan. 1990. Interakcje w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Nowakowska-Siuta, Renata. 2006. Style nauczania. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, 1105-1107. T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-07-26

Numer

Dział

Articles