Ogłoszenia

Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” otrzymało 4 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku. Czasopismo jest też indeksowane w Index Copernicus (ICV 2014: 4.19 (38.08)).