Ogłoszenia

Rozszerzenie profilu czasopisma

2023-05-28

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż od drugiego numeru 2023r. czasopismo "Społeczeństwo. Edukacja. Język"  zamierza rozszerzyć swój profil o dziedzinę nauk o rodzinie. Jest to stosunkowo młoda dziedzina, jednakże rozwija się ona niezwykle dynamicznie, stanowiąc coraz częściej podejmowaną przez środowisko akademickie sferę badań i rozważań naukowych.

Nauki o rodzinie są obszarem bardzo zbliżonym do dotychczasowego profilu czasopisma, tj. psychologii i pedagogiki, stąd decyzja o podjęciu działań zmierzających do rozszerzeniu profilu o tę właśnie dziedzinę.

Osoby zajmujące się w/w tematyką naukową (piszące artykuły z zakresu nauk o rodzinie) serdecznie zapraszamy do publikowania swoich tekstów na łamach naszego czasopisma.

Przeczytaj więcej na temat Rozszerzenie profilu czasopisma

Aktualny numer

Tom 16
					Wyświetl Tom 16
Opublikowane: 2022-12-23

Articles

Wyświetl wszystkie numery